binaloud.com

ما کار حرفه ای انجام می دهیم....
 
  شرکت دانش بنیان تحقیقات مواد معدنی کانساران بینالود

 

* آنالیز شیمیایی به روش طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس (XRF)

* آنالیز شیمیایی به روش شیمی تر

* آنالیز با دستگاههای ICP-MS و ICP-OES

* آنالیز و شناسایی فازها و کانیها در مواد به روش پراش اشعه ایکس (XRD)

* آنالیز Rocking Curve، Reflectivity-XRR و Grazing-GIXRD  توسط دستگاه MRD

* ایکس ری میکروپروب (XPMA) جهت آنالیزهای نقطه ای ، خطی و ماتریسی توسط آخرین تکنولوژی EDX

* تعیین توپوگرافی سطح به روش میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

* تهیه و مطالعه انواع مقاطع سنگها , مواد معدنی و باستانی با تهیه گزارش و عکس

* تست حرارتی بر روی مواد به روش TGA

* شناسایی کانیها و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

* تعیین ارزش حرارتی ذغالسنگ

Naira Cave

 

SimaTarh.com کلیه حقوق معنوی و قانونی این سایت برای شرکت کانساران بینالود محفوظ می باشد